Co je to hmyz?

Sekce

Galerie

Hmyz (Insecta, syn. Ectognatha) - třída šestinohých. Druhově a početně nejbohatší  skupina členovců, resp. živočichů vůbec; vytvářejí nesmírně rozmanitou škálu forem co do velikosti, vzhledu i způsobu života. Jejich hlavními znaky jsou zevní ústní orgány (kusadla a čelisti) nevnořené do hlavové schránky (také se někdy řadí do nadtřídy jevnočelistných), tykadla se svalovinou pouze na prvních dvou článcích, dobře vyvinutá vnější kostra (tzv. endoskelet), složené oči a u většiny řádů i jeden či dva páry křídel.  Vývoj probíhá přes stadium larvy, která prochází několika vývojovými stupni (tzv. instary). Přes velkou rozmanitost a množství odchylek lze rozlišit dva hlavní typy proměny (metamorfózy) larvy v dospělce (tzv. imago): proměnu nedokonalou (hemimetabolii) -larvy (často označované jako nymfy) se během vývoje postupně stále více podobají dospělému hmyzu, a proměnu dokonalou (holometabolii) poslední larvální instar, zcela nepodobný dospělci, se promění v klidové stadium kuklu (pupu), v níž dojde ke komplexní přestavbě tkání a orgánů.
Podle hrubého odhadu je zatím popsáno asi 1 milion druhů, skutečná druhová rozmanitost může být 30krát i vícekrát vyšší. Dělí se na dvě podtřídy - bezkřídlé a křídlaté; toto rozdělení je pravděpodobně umělé a nevyjadřuje bezprostřední vývojovou souvislost, v budoucnu jistě dozná změn. V ČR se odhaduje výskyt více než 30 000 druhů .

Přehled řádů šestinohých (hmyzu) s počtem druhů zjištěných na území ČR
(Odhadovaný počet druhů)

BEZKŘÍDLÍ 25 1. chvostnatky 20 2. rybenky 4
KŘÍDLATÍ 30 629 1. jepice 94 2. vážky 71
3. pošvatky 115 4. švábi 13 5. kudlanky 1
6. škvoři 6 7. kobylky 40 8. saranče 55
9. pisivky 100 10. vši 550 11. třásnokřídlí 300
12. dlouhošíjky 15 13. střechatky 3 14. síťokřídlí 90
15. srpice 9 16. řásnokřídlí 30 17. chrostíci 247
18. blechy 90 19. ploštice 800 20. kříši 550
21. mšicosaví 1 000 22. dvoukřídlí 8100 23. blanokřídlí 8 500
24. brouci 7 000 25. motýli 3 200
CELKEM asi  30 800

 

Admin

Už. jméno:

Heslo:

Aktuální články

Hledat

Náhodný obrázek

Vážka obecná<br>Sympetrum vulgatum<br>Místo: Monínec<br>Datum pořízení: 3.8.2009